Ja, jag antar utmaningen och anmäler mig till Lidingö Challenge 2016 utan kostnad (Yes, I accept the challenge and would like to enter Lidingö Challenge 2016 free of charge):

 
Förnamn (First Name) : 
Efternamn (Last Name) : 
Epostadress (Email Address) :